Læs om komitéloven og find vejledninger og skabeloner.

Vejledninger og skabeloner

Forskertjeklisten, hjælpedokumenter, skabeloner mv. som hjælp til anmeldelsesprocessen kan findes på National Center for Etiks hjemmeside.

Vejledninger om forskellige emner findes ligeledes på National Center for Etiks hjemmeside.

Her er vejledninger om:

  • Biobankforsøg
  • Akutforsøg
  • Genomforskning og forskning i sensitive bioinformatiske data
  • Det informerede og stedfortrædende samtykke
  • Hypotesegenerende forskning
  • Vederlag til forsøgspersoner
  • Forskning på afdøde
  • Indberetning af bivirkninger
  • Forsikring og erstatning

Se alle vejledninger her.

Dokumentation for GCP implementering i Danmark kan printes og anvendes som dokumentation efter behov.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk