Samtykkeerklæringer

Komitésystemet har udarbejdet en række fortrykte samtykkeerklæringer, som du kan udfylde og printe til dit projekt. Komitésystemet anbefaler, at du anvender disse samtykkeerklæringer.

Der er 12 fortrykte samtykkeerklæringer, der dækker forskellige forsøgssituationer. Der er flere til den samme forsøgsgruppe, idet det kan vælges, om der skal indgå en forskningsbiobank, ret til at frabede sig helbredsoplysninger m.v.

Du kan se samtykkeerklæringerne samt en oversigt over deres anvendelse her.

Skabelon til deltagerinformation

Komitésystemet har udarbejdet en skabelon til at skrive en deltagerinformation. Du finder skabelonen her.

Der er udarbejdet en vejledningen i At skrive en god deltagerinformation. Du kan se vejledningen her

Hvis du skal lave en deltagerinformation til 15-17 årige, kan du læse mere her.

Forside til deltagerinformation

Komitésystemet har udarbejdet en forside til deltagerinformationen, som du kan vælge at bruge. Forsiden giver et hurtigt overblik over projektets indhold samt kontaktoplysninger på de ansvarlige. Forsiden må maksimalt fylde 1 A4 side. Du kan se forsiden her.

______________


De videnskabsetiske
Komitéer for
Region Midtjylland
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk