Fælles rådgivningsfunktion mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet

Fælles rådgivningsfunktion

Telefon:

  • Nicoline Arndt Gammelgaard (2924 7875)
  • Sarah Christine Pedersen (3044 4036)

Mail:           regionssekretariatet.forskerraadgivning@rm.dk 

Adresse:    Aarhus Universitetshospital
                  Palle Juul-Jensens Boulevard 99
                  8200 Århus N
                  Du finder os ved indgang G, lokale G208-155.

                  Link til oversigtskort her

Den fælles rådgivningsfunktion har mødedag på Aarhus Universitetshospital hver mandag i tidsrummet 8.30 – 15.00. Det er nu også muligt at møde jurister tirsdag og torsdag fra kl. 8.30 - 15.00.
Det vil dog i et vist omfang være muligt at bestille video- eller telefonmøder med funktionen på andre tidspunkter.

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har etableret en fælles rådgivningsfunktion med fysisk tilstedeværelse på Aarhus Universitetshospital, for at styrke den juridiske rådgivning på forskningsområdet.

Her får du som forsker mulighed for at møde de jurister, som på Universitetet og i Juridisk Kontor i regionen arbejder med at rådgive, vejlede og udarbejde de juridiske dokumenter, som er nødvendige for, at du kan gennemføre dit forskningsprojekt. Juristerne vil under mødet udarbejde en plan for dit forskningsprojekt, så du kan se, hvilke tilladelser/godkendelser/aftaler, der skal til i dit konkrete projekt. Du får tilmed overblik over, hvad du skal bidrage med, samt hvad den rådgivende funktion tager hånd om. Der er også mulighed for at rette henvendelse til rådgivningsfunktionen med enkeltstående juridiske spørgsmål.

Den fælles rådgivningsfunktion står til rådighed for alle forskere i regionen og på universitetet, som arbejder med sundhedsdata i deres forskningsprojekter.

Enheder i Juridisk Kontor

Hvis du har specifikke juridiske problemstillinger, kan du rette direkte henvendelse til nedenstående enheder i Juridisk Kontor.