PROCRIN skal bygge bro mellem forskning og klinisk praksis. Programmets ambitiøse vision er at understøtte langsigtede bestræbelser på at sikre, at alle data relateret til en person i hele sundhedsvæsenet opsamles systematisk, undergår kvalitetssikring og er tilgængelige for forskning og klinisk anvendelse samtidig med, at fortrolighed sikres bedst muligt for det enkelte individ.

Se mere på projektets hjemmeside.