På denne side gives et overblik over Region Midtjyllands centrale forskningsfonde og -puljer, herunder mulighederne for at søge økonomisk støtte til forskningsprojekter og forskerstillinger fra en række regionale, nationale og private fonde og puljer.

I Region Midtjylland udmøntes der hvert år midler fra følgende centrale forskningsfonde og -puljer:

Midler fra "Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond", "Praksisforskningsfonden", "Folkesundhed i Midten" og "Den Regionale Internationaliseringspulje" uddeles på baggrund af ansøgningsrunder. 

Region Midtjylland har foruden ovennævnte også to forskningsstrategiske puljer. Midler fra de to puljer fordeles ud fra et strategisk hensyn til, hvilke indsatsområder regionen ønsker eller har behov for at styrke. Prioritering af midler sker efter rådgivning fra regionens Forskningsforum og på baggrund af eventuelt indhentede forslag fra hospitaler og øvrige regionale enheder. Det er regionsrådet, der efter indstilling fra direktionen godkender udmøntningen af de strategiske puljemidler for budgetperioder på 3 år ad gangen.