EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) stiller krav om, at dataansvarlige fører en intern fortegnelse over al behandling af persondata, der foregår i organisationen.

Det betyder, at du fortsat skal anmelde forskningsprojekter internt i Region Midtjylland på samme måde som før.

Det skal du primært for at sikre, at projekterne overholder de juridiske krav, der følger af databeskyttelsesforordningen. Den interne registrering af forskningsprojekterne bidrager desuden til at kortlægge, hvilke personoplysninger vi behandler, hvordan og med hvilket formål - og hvor data befinder sig. Denne kortlægning er en del af det øgede dokumentationskrav, som forordningen har medført.

Den interne anmeldelsespligt erstatter altså den tidligere anmeldelsespligt under Region Midtjyllands paraplyanmeldelse til Datatilsynet.

Læs om Region Midtjyllands Standardanmeldelser