I relation til forskning kan du her orientere dig om hvilke samarbejdsmuligheder, der eksisterer i forhold til både erhversliv og nationale fora på forskningsområdet.

De Videnskabsetiske Komitéer

I Danmark skal alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der falder under komitélovens regler, godkendes af en videnskabsetisk komité, inden forskningsprojektet må påbegyndes.

Pharma- og medicosamarbejde

Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. I forbindelse hermed er i hver region skabt et koordinerende videnscenter, som i Region Midtjylland drives i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Human First

Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA Univerisity College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

I Human First samarbejder vi om i fællesskab at styrke forskning og udddannelse på sundhedsområdet til gavn for både mennesker og samfund.

DEFACTUM

I forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM skaber vi ny viden og oversætter den til konkret handling. Målet er sundhed på patientens præmisser og flere socialt aktive medborgere - til gavn for befolkningen som helhed.