Folkesundhed i Midten yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter til parterne i samarbejdskonstruktionen.

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til følgende formål:

  • at sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøttes, og at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt fagligt niveau
  • at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forsknings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer
  • at udvikle et strategisk samarbejde med Aarhus Universitet

Folkesundhed i Midtens engelske navn er: Public Health in Central Denmark Region - a collaboration between municipalities and the region.

Hvem er med i Folkesundhed i Midten?

Samarbejdskonstruktionen udgøres af Region Midtjylland og alle 19 kommuner - Favrskov, Hedensted, Randers, Syddjurs, Skanderborg, Silkeborg, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Herning, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Skive, Struer, Odder, Viborg, Århus, Samsø.

Lovgrundlag

Folkesundhed i Midten er etableret som følge af Sundhedslovens § 194, hvor regionerne har ansvaret for, at der udføres forsknings- og udviklingsarbejde i regionen, mens kommunerne skal medvirke til denne forskning. Samarbejdskonstruktionens genstandsfelt udgøres af de aftaleområder, som fremgår af 'Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler'.

Økonomi

Folkesundhed i Midten finansieres i fællesskab mellem Region Midtjylland og de deltagende kommuner. Den fælles økonomi er opbygget af et fast årligt bidrag på 1 kr. pr. borger både fra kommunerne og fra regionen. Det samlede faste bidrag er ca. 2,5 mio. kr., når alle kommuner deltager. Økonomien tilpasses løbende i forhold til antallet af tilmeldte kommuner.

Pulje til de konkrete projektansøgninger opdeles i to grupper ud fra følgende principper:

  • 4/5 af midlerne finansieres med udgangspunkt i de konkrete projektansøgninger, hvor de deltagende kommuner og regionen bidrager i fællesskab - dvs. ca. 2 mio. kr. 
  • 1/5 reserveres til et ”beredskab” - dvs. ca. 500.000 kr. Puljen til beredskab skal sikre muligheden for at handle hurtigt, hvis situationen kræver dette. 

Annoncering

Midlerne for Folkesundhed i Midten fordeles efter ansøgningsrunde, som annonceres på Region Midtjyllands hjemmeside. Samtidigt sendes der besked til parterne i samarbejdskonstruktionen om, at der er mulighed for at søge midler til forsknings- og udviklingsprojekter. Se mere her