Klinisk biokemi i Region Nordjylland og Region Midtjylland

Hvor findes de:

De fælles analysenavne og referenceintervaller findes i Den Sande Database.

Hvor anvendes de: 

De fælles analysenavne og referenceintervaller anvendes på alle hospitalerne i Region Nordjylland og Midtjylland.

Hvem fastsætter:

Den kliniske vejledningsgruppe har ansvaret for fastsættelse af fælles analysenavne og referenceintervaller.

Den kliniske vejledningsgruppe:

 • Ane Langkilde-Lauesen Nielsen, KBA, Regionshospitalet Randers
 • Anja Blumensaat Christensen, KBA, Aarhus Universitetshospital
 • Annebirthe Bo Hansen, KBA, Ålborg Sygehus
 • Anne Winther Larsen, Aarhus Universitetshospital
 • Dorthe Gilkrog, KBA, Regionshospitalet Nordjylland
 • Gitte Elisabeth Nielsen, KBA, Ålborg Sygehus
 • Helle Kristensen, KBA, Hospitalsenheden Vest
 • Lise Husted, KBA, Hospitalsenhed Midt
 • Mikael Christiansen, KBA, Regionshospitalet Horsens
 • Marianne Kragh Thomsen, KMA, Århus Universitetshospital
 • Peter Hindersson, KBA, Regionshospitalet Nordjylland
 • Rie Mc Grail, KBA, Hospitalsenheden Vest
 • Sidsel Rødgaard-Hansen, Hospitalsenheden Midt
 • Søren Ladefoged, KBA, Aarhus Universitetshospital
 • Trine-Line Korsholm, KIA, Århus Universitetshospital

Hvordan fastsættes de: 

Vejledningen for hvordan analysenavne og referenceintervaller fastsættes fremgår af "Håndbog om analysenavne, referenceintervaller og analysekoder for Region Nordjylland og Region Midtjylland".

Se vejledning her

Nye analyser

Regneark til indtastning af nye analyser Vers.2022.06.08.xlsx

Arbejdsgrupper