e-Dok er Region Midtjyllands fælles elektroniske dokumentstyringssystem, som rummer ca. 66.000 politikker, retningslinjer og instrukser. Dokumenterne ligger i dokumentsamlinger på henholdsvis regionalt, hospitals- og afdelingsniveau.

Formålet med e-Dok er at have lettilgængelige, opdaterede og godkendte dokumenter samlet et sted. Der er versionsstyring af de enkelte dokumenter, og historiske dokumenter kan genfindes i et arkiv.

Med e-Dok er det enkelt at udføre clinical governance, og der er faste rammer for dokumenternes hørings- og godkendelsesproces. 

 

Vores rolle i Strategisk Kvalitet

Strategisk Kvalitet er med til at fastlægge de overordnede rammer for dokumentstyringen. Kontoret sekretariatsbetjener e-Dok styregruppen og har desuden ansvaret for den regionale dokumentsamling i e-Dok. Dette omfatter bl.a. koordinering af hele processen med at udarbejde og godkende de regionale dokumenter.

e-Dok er et åbent dokumentstyringssystem. Du kan læse mere om dokumentstyring samt visitation og proces.

Kontakt 

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Bente Bjerre og Louise Nesgaard Alsadi.