På patientens præmisser er et af de tre spor i Region Midtjyllands Sundhedsplan, der angiver retningen for udviklingen af sundhedsvæsenet i regionen. Med På Patientens præmisser er det målsætningen, at vi i Region Midtjylland vil skabe et sundhedsvæsen, der i større omfang tilpasser patientforløbene til den enkelte patients præferencer og forudsætninger og sætter patienternes ressourcer i spil. Kulturen for patientinddragelse skal rykkes til et helt nyt og mere involverende niveau med På patientens præmisser. 

Konkret har vi i Region Midtjylland valgt at fokusere på:

  • Et ligeværdigt møde med borgeren

Vi vil blive bedre til at sætte os ind i patient og pårørendes ønsker til og mål for behandlingsforløbet

  • Fælles beslutning om behandling

Beslutning om behandling træffes i samarbejde mellem patient og sundhedsprofessionel

  • Borgere, patient og pårørende som medskaber af sundhed

Patienter inddrages i forløbet som eksperter - i eget liv.

Forskellige indsatser, der bidrager til at skabe den ønskede kulturforandring, er sat i gang både på de enkelte hospitaler og i et samarbejde på tværs af regionen. Lokalt er der eksempelvis taget initiativ til, at patienterne selv kan booke tider til blodprøvetagning, etablering af brugerråd, ansættelse af patientkonsulenter, brugerstyrede senge, fleksible indlæggelser, udvikling af metoder til Fælles beslutningstagen og Brugerstyret behandling. På tværs af koncernen samarbejdes blandt andet om kommunikationsaktiviteter, udvikling af styringsmetoder til styring efter værdi for patienterne samt anvendelse af indikatorer til måling af arbejdet med patientinddragelse.


Kontaktperson: Karungyi Buga