trekant med Region Midtjyllands målbillede

Region Midtjylland ønsker at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever, at de bliver inddraget, hørt og forstået af sundhedsvæsenet. Det betyder ikke mindst, at behandlingen er af høj kvalitet og foregår i et sammenhængende forløb.

Figuren hér illustrerer, hvordan Region Midtjylland ønsker at prioritere opgaverne for sundhedsvæsenet. Målbilledet er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Læs mere om målbilledet

Sundhedsplanen beskriver, hvordan vi i Region Midtjylland vil udvikle sundhedsvæsenet.

Kvalitet handler både om at levere en ydelse på et højt niveau og om hele tiden at forbedre arbejdet til gavn for patienter og borgere. 

Forbedringsmodellen som metode

Den fælles ramme for kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland er inspireret af Institute for Healthcare Improvement's (IHI) tilgang med forbedringsmodellen og PDSA-cirklen som motor. I Region Midtjylland vil vi således fortsætte det målrettede arbejde med at skabe en forbedringskultur, hvor vi løbende arbejder for at forbedre behandlinger, patientforløb, arbejdsgange m.m. til gavn for patienterne.

Region Midtjylland arbejder løbende med at opbygge kompetencer i forbedringsarbejde. Udover, at vi deltager i den nationale lederuddannelse, iværksættes der i regionen uddannelsesaktiviteter på flere niveauer med det formål at understøtte en forbedringskultur og et fælles sprog og metodekendskab. Der arbejdes ud fra en målsætning om, at mange skal kende og kunne anvende forbedrings-modellen, nogle skal kunne lede forbedringer, mens nogle få skal være eksperter i forbedringsarbejde.

Med henblik på at understøtte, at vi får en fælles tilgang til kvalitetsarbejde på tværs af sektorerne målrettes uddannelsesaktiviteterne også kommunerne og almen praksis.