Region Midtjyllands kvalitetsarbejde tager afsæt i vores målbillede på sundhedsområdet. Et Sundhedsvæsen på patientens præmisser. 

Et sundhedsvæsen på patienternes præmisser

Målbilledet består af en vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser, tre strategispor og otte mål med underliggende indikatorer. De tre strategispor er: 1) den bedste kvalitet - hver gang på den rigtige måde, 2) sammenhæng og lighed i sundhed og 3) et mere effektivt sundhedsvæsen.

De otte mål i målbilledet tager udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsenet, som blev aftalt mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i 2016. Målbilledet sætter således rammerne for Region Midtjyllands arbejde med de nationale mål og angiver den retning, vi ønsker at styre vores sundhedsvæsen imod.

Se de nationale mål for sundhedsvæsnet

Kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland består overordnet set af tre sammenhængende elementer:

  1. Kvalitetsplanlægning – vi fastsætter tydelige og målbare kvalitetsmål
  2. Kvalitetsudvikling – med afsæt i forbedringsmodellen (link) har vi fokus på løbende at udvikle kvaliteten af vores ydelser både lokalt på de enkelte hospitaler og afdelinger, samt på tværs af hospitalerne f.eks. igennem forbedringsfællesskaber og lærings- og kvalitetsteams (link).
  3. Kvalitetskontrol og monitorering – vi følger kvaliteten tæt via data.

I Region Midtjylland anvender vi data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser (link), patientsikkerhedsdatabasen (UTH), kræftpakker, Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), nationale registre og rapporter til udvikling, læring og dialog på tværs af organisationen. Data følges og anvendes af medarbejderne, ledelsessystemet og de understøttende funktioner.

Den fælles ramme for kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland er inspireret af Institute for Healthcare Improvement's (IHI) tilgang med forbedringsmodellens om motor.

Læs mere om forbedringsmodellen.

En vigtig del af, at understøtte kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland er at sikre den relevante kompetenceudvikling . Vi arbejder derfor løbende med at opbygge kompetencer i forbedringsarbejde.

Læs mere om kompetenceudvikling.

Med henblik på at understøtte, at vi får en fælles tilgang til kvalitetsarbejde på tværs af sektorerne målrettes uddannelsesaktiviteterne også kommunerne og almen praksis.

Målbilledet