Om Psykiatriplan 2017

Psykiatriplan 2017 blev vedtaget af regionsrådet den 31. maj 2017.  Fokus i planen er på at skabe strategisk retning frem for detaljerede handleplaner/initiativer. Hermed er der mulighed for løbende at tage højde for, at patienternes behov og psykiatriens behandlingsmetoder kan ændre sig.

Administrationen inddrager forskellige relevante parter i udarbejdelsen af årlige handleplaner, hvor der på baggrund af Psykiatriplan 2017 udpeges indsatsområder for det kommende år. 

Psykiatriplan 2017 er ikke afgrænset til en bestemt årrække. Det er tanken, at regionsrådet i forbindelse med den årlige status på psykiatriplanen skal vurdere, hvornår Psykiatriplan 2017 skal revideres. Denne vurdering blev første gang foretaget ved udgangen af 2019.

Læs Psykiatriplan 2017

Indholdet af Psykiatriplan 2017

Psykiatriplan 2017 tager udgangspunkt i visionen ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser” og i Region Midtjyllands målbillede.

Psykiatriplan 2017 indeholder indledningsvis en beskrivelse af en række udfordringer, der har betydning for udviklingen og tilrettelæggelsen af indsatsen:

  • Ulighed i sundhed.
  • Ændringer i sygdomsbilledet.
  • Utilstrækkelig sammenhæng og uklar opgavefordeling.
  • Behov for forbedrede behandlingsmetoder.
  • Lægemangel.

De overordnede strategier for udviklingens af psykiatrien beskrives herefter på baggrund af de otte mål for sundhedsvæsenet i Region Midtjyllands målbillede jf. nedenstående figur.