Lægemidlerne på listerne er udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi.

 

 

Om listerne

Intentionen er, at et mere snævert sortiment vil lette sektorovergangene og øge patientsikkerheden bl.a. ved øget kendskab til de anvendte lægemidler.

Se hele Den regionale Rekommandationsliste

Se Basislisten for Region Midtjylland på sundhed.dk

Rekommendationslisten

Rekommandationerne omfatter lægemidler: 

  • der anvendes bredt på tværs af specialiserede og ikke specialiserede afdelinger.
  • der anbefales ved opstart af ikke specialiserede behandlinger
  • der ordineres i begge sektorer
  • hvor der iværksættes en særlig indsats

Rekommandationerne dækker både primær- og sekundærsektor. Der er ved valg af lægemiddel til listen taget hensyn til, i hvilken sektor forbruget af lægemidlet er størst, blandt andet i forhold til valg af billigste lægemiddel. Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.

Rekommandationerne danner grundlag for de enkelte hospitalsafdelingers standardsortiment. Standardsortiment er afdelingsspecifikt og indeholder lægemidler, der anvendes hyppigt på afdelingen (inkl. specialistbehandling). Det forventes, at lægemidler fra rekommandationslisten prioriteres i afdelingernes standardsortiment inden for de relevante lægemiddelgrupper. 

Se hele Den regionale Rekommandationsliste

Rekommandationerne er udarbejdet af Analysegruppen under Den regionale Lægemiddelkomité i samarbejde med de tværfaglige specialeråd. Rekommandationslisten godkendes af Den regionale Lægemiddelkomité og opdateres løbende.

Kontakt

Kommentarer eller forslag til rekommandationerne kan sendes til Analysegruppen på mail adressen: rlk-analyse@rm.dk

Basislisten

Basislisten er hovedsageligt en delmængde af Rekommandationslisten og henvender sig til Almen Praksis.   

Se Basislisten for Region Midtjylland på sundhed.dk