Dopaminerge antiparkinson midler

  • Levodopa/benserazid
  • Levodopa/carbidopa
    • Tabletter
    • Depottabletter

Til patienter over 70 år anbefales levodopa som 1. valg (se promedicin.dk)

  • Pramipexol
  • Ropinirol

Til patienter under 70 år er de non-ergotderiverede dopaminagonister pramipexol, ropinirol og rotigotin almindeligvis førstevalgspræparater. Det er bivirkninger, administrationsform og prisen som afgør, hvilket der vælges. (se pro.medicin.dk). 

Sådan læser du Rekommandationslisten

Fed skrift er lægemidlets generiske navn.

Almindelig skrift er dispenseringsform/handelsnavn.

Tekst med kursiv er bemærkninger til valget fx dosisreduceringer eller særlige håndteringsanvisninger.

(B) = lægemidlet er på basislisten.

Som udgangspunkt er alle styrker og dispenseringsformer anbefalet, med mindre andet er angivet.