COVID-19 satte i april en stopper for fysiske konsultationer på kræftafdelingen, AUH. Afdelingen gennemførte flere ændringer og tog bl.a. en PRO-løsning i brug

Overlæge, Azza Ahmed Khalil

COVID-19 satte i april en stopper for fysiske konsultationer på kræftafdelingen, AUH. Afdelingen gennemførte flere ændringer og tog bl.a. en ny PRO-løsning i brug, hvor en gruppe patienter udfylder et spørgeskema inden deres telefonkonsultation. Patienternes svar skal give både læge og patient et bedre udgangspunkt for samtalerne, og halvanden måned inde i projektet er de foreløbige erfaringer positive.

På kræftafdelingen, AUH oplevede de, som mange andre steder, en markant ændret hverdag, da COVID-19 gjorde sit indtog.

Lægerne kunne ikke længere møde patienterne ansigt til ansigt, og telefonkonsultationer blev en fast del af arbejdsdagen.

Afdelingen deltog derfor i lynudviklingen af en PRO-løsning, der skulle støtte læge og patient i de nye samtaler.
Løsningen er udviklet til patienter i opfølgningsforløb efter lungekræft, og overlæge Azza Ahmed Khalil fortæller her om afdelingens erfaringer.

Løsning klar på 14 dage

Da COVID-19 brød ud, tilbød AmbuFlex, at vi kunne deltage i lynudviklingen af et støtteværktøj til vores telefonsamtaler. Det var en hurtig udviklingsproces, hvor vi kun havde mulighed for at mødes online eller over telefonen, og på 14 dage fik vi sammen udviklet et spørgeskema, som kunne hjælpe os i den nye situation.”

Samtalen får struktur

“Som læge giver spørgeskemabesvarelsen mig en bedre fornemmelse af patientens helbred inden samtalen, og samtalen får en god struktur. Vi kan se svarene, mens vi taler med patienten, og farvekoderne gør os opmærksomme på de ting, vi skal reagere på. Det har været en god måde at sikre kvaliteten på og samtidig sørge for, at vi kommer rundt om alle symptomer. Jeg har bl.a. opfanget flere symptomer, som har været årsag til, at jeg har henvist til fx hjertelæge.”

Patienterne er mere involverede

“Vores patienter tilhører en gruppe, der måske ikke tænker på de bivirkninger, de kan have fået af behandlingen, eller også accepterer de stiltiende deres skavanker. Før vi fik spørgeskemaet var patienterne ikke forberedt til konsultationen i samme grad som nu, og vi oplevede, at de var mest interesseret i at få svar på scanningen.

- PRO-løsningen er et godt støtteværktøj, der løfter kvaliteten af vores telefonkonsultationer. Jeg oplever, at patienterne er mere involverede, kvaliteten af samtalen er bedre, og vi giver en bedre service til patienten.”

Evaluering venter efter sommerferien

“Vi har brugt løsningen siden april, og vi planlægger at evaluere efter sommerferien. Men indtil videre er det et godt værktøj, der giver os en bedre snak med vores patienter,” siger Azza Ahmed Khalil og fortæller, at de fleste patienter også har taget godt imod den nye løsning.

Læs mere om, hvordan patienterne oplever det nye tilbud. 

Fakta

 

  • PRO-løsningen til opfølgning efter lungekræft er udviklet på 14 dag for at understøtte den meget hurtige omlægning til telefonkonsultationer under COVID-19.
  • Løsningen evalueres i sensommeren. Den nationale følgegruppe deltager herefter i den videre udviklingsproces, hvor erfaringerne fra den lynudviklede løsning kan danne udgangspunkt for den næste version.
  • Foruden løsningen til opfølgning efter lungekræft, har AmbuFlex under COVID-19 lynudviklet løsninger til cystisk fibrose og opfølgning efter modermærkekræft.
  • Yderligere to løsninger er klar til implementering inden for kort tid; opfølgning efter hoved-halskræft samt screening af ældre kræftpatienter. Derudover er tre løsninger under udvikling til patienter med immundefekt, patienter i blodtryksreducerende behandling samt patienter, der har fået knæprotese.