Det stiller helt særlige krav til klinikerne, når de ikke længere møder deres patienter fysisk, viser ny forskning.

I dag sender 46 sygehusafdelinger i Danmark deres ambulante patienter spørgeskemaer i stedet for at indkalde dem til faste opfølgningsbesøg. Patienternes helbredsoplysninger fortæller klinikerne, om patienterne har brug for kontakt. Formålet er at give patienterne en bedre og mere differentieret behandling – og spare dem for unødvendige kontroller på sygehuset.

Det er dog ikke en gratis omgang for sygehusafdelingerne. Metoden, der kan kaldes en PRO-løsning, giver ganske vist ifølge klinikerne et kvalitetsløft til de ambulante opfølgningsforløb, fordi metoden giver bedre overblik over patientens symptomudvikling og en mere relevant prioritering af ressourcer.

Men ny forskning fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og AmbuFlex ved Hospitalsenheden Vest viser, at der også følger usynlige opgaver med, når læger og sygeplejersker får mange langdistance-patienter.

PRO giver læger og sygeplejersker nye udfordringer

Caroline Mejdahls ph.d.-afhandling handler bl.a. om lægers og sygeplejerskers erfaringer med at bruge PRO-løsningen til patienter med epilepsi. Selvom alle interviewede klinikere er glade for løsningen, oplever de, at usynlige opgaver er fulgt med og giver dem udfordringer, fortæller Caroline Mejdahl:

"Sygeplejerskernes telefonkontakt til patienterne er eksploderet, fordi de hellere ringer til patienten én gang for meget end én gang for lidt, hvis der kan være tvivl om tolkningen af et spørgeskemasvar. Samtidig giver PRO-løsningen en stor uforudsigelighed i arbejdet, fordi man jo ikke ved, hvornår patientens besvarelse tikker ind. Det kan i nogle perioder skabe store bunker af usete spørgeskema-besvarelser, og det er stærkt uhensigtsmæssigt."

"Lægerne fortæller samtidig om flere opgaver med de patienter, der stadig kommer fysisk til klinikken, fordi sygeplejerskerne nu ikke længere har tid til at hjælpe med f.eks. blodprøvetagning. Fordi patienterne med meget komplekse problemstillinger ikke kan bruge PRO-løsningen, får lægerne også større udfordringer med hver eneste patient, der kommer til klinikken. Der er ingen 'lette' patienter længere."

Indret patientopfølgningen rigtigt

Formålet med AmbuFlex-løsningen at give en bedre og mere differentieret behandling i ambulante patientforløb. Hvis det skal lykkes, bør afdelingerne organisere sig klogt, mener Caroline Mejdahl:

"Indret jer, så I er flere på afdelingen, der kan arbejde med spørgeskemaerne. Opfat og tilrettelæg arbejdet med spørgeskemaerne på samme niveau som med en patient-konsultation - det er ligeså krævende. Og sørg så for at tilføre ekstra ressourcer til arbejdet med de patienter, der stadig kommer fysisk på klinikken. Flere af dem har mere komplekse, medicinske problemstillinger end tidligere."

Fakta