'Lægen havde helt klart læst mine svar. Det er en stor hjælp, når vi har samtalen over telefonen.'

'Lægen havde helt klart læst mine svar. Det er en stor hjælp, når vi har samtalen over telefonen.'

Sådan lød det fra en af de patienter, AmbuFlex har talt med i forbindelse med minievaluering af PRO-løsningen til patienter i opfølgning efter lungekræft.

Under forårets coronabølge udviklede AmbuFlex flere lynløsninger bl.a. til patienter i opfølgning efter lungekræft. Nu er det blevet tid til at se nærmere på de første erfaringer med løsningen og høre, hvordan patienterne har oplevet det nye forløb.

Derfor har AmbuFlex interviewet syv patienter, og resultaterne viser, at PRO (patientrapporterede oplysninger) kan være med til at skabe rammerne om en god samtale – hvis svarene bliver brugt.

Mere personlig samtale

Patienter, som har oplevet, at svarene bliver brugt i samtalen, fortæller bl.a., at samtalen med lægen er blevet grundigere.

- Altså, det kunne jo gøres meget kort, før det her spørgeskema kom.
Det, jeg var interesseret i, var, om der var sket en udvikling? (…) Er den ved at udvikle sig igen den her kræftknude? Det kunne jo være et hurtigt spørgsmål; ’Hvordan ser det ud?’, ’Det ser jo rigtig fint ud’, ’Jamen det var godt (…), vi snakkes ved om et halvt år igen’. Så kort kunne det jo gøres førhen.
Nu er der noget mere at snakke om, når lægen begynder at spørge ind ud fra de her svar på spørgeskemaet. Så, lægen har mere fat - hun har mere fat i mig, kan man sige.

I andre tilfælde gav patientens svar anledning til, at lægen kunne forklare sammenhænge mellem symptomer og give råd til at håndtere problemstillinger efter lungekræftbehandlingen.

- Jeg havde en god fornemmelse bagefter. Jeg havde fået spurgt om det, jeg gerne ville, og jeg havde fået svar på mine spørgsmål. Det var meget betryggende, og så kunne lægen sige, at hun synes, jeg skulle gå til min læge. Det var fint, hun sagde, jeg skulle gå ned og få en samtale med min egen læge omkring min situation.

Spørgeskemaet giver tid til refleksion

Ved lægesamtalen skal denne patientgruppe have svar på en scanning, der fortæller, om kræftsygdommen er vendt tilbage. Det fører ofte til nervøsitet i dagene op til samtalen, som en patient beskriver det.

- Den dag, hvor der bliver ringet, så er det eneste, du har i hovedet; har hun (lægen) nu et godt svar til dig?

Med PRO-løsningen udfylder patienterne spørgeskemaet nogle dage inden samtalen. Det giver mulighed for at reflektere over, hvordan de har det, og hvad de gerne vil spørge lægen om, inden nervøsiteten tager over.

- Da jeg fik beskeden i e-Boks, går jeg lige nogle dage og tænker over, hvad det i grunden er, jeg gerne vil tale med lægen om. Så man får tid til at tænke over det, får skrevet ned, og idet man også ved, at lægen er forberedt på det, man har skrevet … Det synes jeg - så kan det jo næsten ikke være bedre!

Har PRO-løsningen en fremtid?

Spørger man patienterne, om den lynudviklede PRO-løsning har en fremtid, er svaret et samstemmende ja. De vil gerne svare på spørgeskemaet inden lægesamtalerne. Men de pointerer også, at det er vigtigt, at svarene bliver brugt.

- Det er mig, de spørger ind til. Så hvis spørgeskemaet bliver brugt, som det jo så gør (…) - så synes jeg, det er godt.

Af de syv patienter, AmbuFlex talte med, havde fem oplevet, at deres spørgeskemasvar blev inddraget i samtalen med lægen. Kræftafdelingen har derfor fortsat fokus på, at PRO-svarene bliver inddraget hver gang.

Vil du vide mere om lynløsningen, kan du læse med her, hvor overlæge Azza Ahmed Khalil fortæller om afdelingens erfaringer med PRO-løsningen.

Baggrund

 

  • Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital ønskede en PRO-lynløsning til at understøtte opfølgningssamtalerne, som grundet covid-19 skulle foregå over telefon.
  • Afdelingen har nu brugt løsningen i et halvt år, og det er tid til gøre status og give løsningen et eftersyn.
  • AmbuFlex har derfor gennemført en minievaluering, som munder ud i en række anbefalinger til ændringer i løsningen. Ændringerne tages op i den fællesregionale følgegruppe. Herefter laves de endelig aftaler for ændringer med arbejdsgruppen på Kræftafdelingen.
  • PRO-løsningen bliver også brugt i Region Nordjylland.