Resultater med et spørgeskema brugt i en ny ph.d.-afhandling viser, at patienter med fremskreden lungekræft har mange symptomer, der påvirker deres livskvalitet