PRO-løsningen DiabetesFlex startede som forskningsprojekt på AUH i 2017 og har indtil nu kun omfattet patienter med type-1 diabetes.

Erfaringerne er gode, og nu er det besluttet, at løsningen skal udbredes til alle relevante afdelinger i Region Midtjylland og desuden også tilbydes patienter med type-2 diabetes.

Bag forskningsprojektet står klinisk sygeplejespecialist, post doc, Annesofie Lunde Jensen fra Steno Diabetes Center Aarhus. Hun har i 4 år fulgt 344 patienter med type-1 diabetes, der er i forløb på Aarhus Universitetshospital, og resultaterne er positive.

- Vores DiabetesFlex-studie viser, at der ikke er forskel i behandlingskvaliteten i forhold til langtidsblodsukker, blodtryk og kolesteroltal. Efter 15 måneder er patienterne i DiabetesFlex-gruppen signifikant mindre påvirket af deres diabetes i forhold til kontrolgruppen (målt ved spørgeskemaet 'Problem Areas in Diabetes), og de føler sig mere involveret i deres behandling," siger Annesofie Lunde Jensen.

Annesofie Lunde Jensen fortæller derudover, at patienterne i DiabetesFlex-gruppen scorer signifikant højere på de 3 følgende brugerinvolveringsspørgsmål:

  • "Jeg fik talt med sundhedspersonalet om de spørgsmål eller bekymringer, jeg havde brug for."
  • "Jeg har i passende omfang haft samtaler med sundhedspersonalet om, hvordan jeg bedst håndterer min sygdom."
  • "Jeg var med på råd, når der blev truffet beslutninger om det, der skulle ske."

Individuelt forløb giver fleksibilitet

På baggrund af forskningsresultaterne er spørgeskemaet nu revideret.
I det nye DiabetesFlex 2.0 får alle patienter tilsendt et spørgeskema inden deres årssamtale. Derudover får patienterne tilbudt et fleksibelt forløb i perioden mellem årssamtalerne. Her har patienten ikke en forud booket samtale, men kan i stedet gennem et spørgeskema ønske en samtale med afdelingen.

ormålet med spørgeskemaet inden årssamtalen et at understøtte dialogen og give klinikerne mulighed for at skræddersy samtalen til patientens behov. Formålet med spørgeskemaerne i det fleksible forløb mellem årssamtalerne er at tilpasse kontakten til afdelingen efter patientens behov. I forskningsprojektet viste det sig, at ca. 1/3 af patienterne ikke havde behov for kontakt mellem årssamtalerne.

Fra forskning til drift

344 patienter har deltaget i det randomiserede forskningsprojekt, og deltagerne i kontrolgruppen er nu blevet tilbudt at komme med i DiabetesFlex 2.0. Det har mere end halvdelen ønsket. I interventionsgruppen har alle på nær 6 deltagere ønsket af fortsætte.

DiabetesFlex 2.0 skal nu implementeres på alle relevante afdelinger i Region Midtjylland, og endnu flere patienter får mulighed for at få større indflydelse på deres behandlingsforløb.

På AUH er ca. 4.500 patienter med diabetes i forløb. Annesofie Lunde Jensen skønner, at over tre fjerdedele af patienterne kan få tilbudt et spørgeskema inden deres årssamtale. Årssamtalen er obligatorisk for alle patienter, men der vil være nogle patienter, der fx er sårbare eller ikke kan læse dansk, og af den grund ikke kan bruge spørgeskemaet.