Sygehus Sønderjylland har i et fællesregionalt samarbejde med AmbuFlex i Region Midtjylland udviklet en PRO-løsning til patienter med hjertesvigt

Mere tilfredse patienter og bedre tid i ambulatoriet. Det er resultatet af et nyt PRO-forløb, AmbuFlex har udviklet i samarbejde med Afdelingen for hjertesygdomme på Sygehus Sønderjylland målrettet patienter med hjertesvigt.

- Vi har fra november 2020 til udgangen af maj 2021 evalueret projektforløbet med de første 50 inkluderede patienter til PRO-Hjertesvigt, fortæller afdelingssygeplejerske på Afdeling for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland, Lone Boysen Lauritzen.

Det var en stigning i antallet af henviste patienter, der fik afdelingen til at ønske en PRO-løsning. I løbet af de seneste tre år har afdelingen haft en stigning i antallet af henviste patienter på næsten 100 procent, der årligt er blevet visiteret til ambulant behandling og kontrol af hjertesvigt.

- Med PRO-løsningen får vi nu et langt bedre overblik over patienternes tilstand. Før blev alle patienter i henhold til ”Den nationale behandlingsvejledning” booket til fysisk fremmøde i ambulatoriet i gennemsnit 4-5 gange med mindst 14 dages interval. Nu beder vi kun patienterne komme til vanlig fremmødekontrol, hvis de ikke kan anvende vores PRO-løsning, eller vi ud af deres svar kan se, det er nødvendigt. Det har gjort det nemmere at finde tider til dem, vi gerne skal se til et fysisk fremmøde, og samtidig slipper mange patienter for køreturen til og fra sygehuset, siger Lone Boysen Lauritzen.

En af de patienter, der blandt andet har brugt spørgeskemaerne, har haft 18 kontakter med ambulatoriet, men har kun været nødt til at møde op på sygehuset de fire af gangene.

- Patienten har oplevet det som trygt og godt at blive fulgt hjemmefra og er glad for at kunne spare de mange ture til sygehuset, siger Lone Boysen Lauritzen.

I spørgeskemaet bliver patienterne blandt andet spurgt om brystsmerter, svimmelhed, væskeophobning og træthed. Der er bagom spørgeskemaet udarbejdet en farvekode, der ud fra svar angiver en grøn, gul eller rød markering. Ud fra farvekoderne er der aftalt handleanvisninger for personalet, så de kan reagere i tide. Med farvekoderne kan personalet også nemt danne sig et overblik over, hvordan patienten har det.

PRO-løsningen har nu været i brug i et års tid, og det er tid til at samle op på erfaringerne.