I de senere år er der sket en betydelig stigning i antallet af akutte patienter. Det skaber et stort pres på akutmodtagelserne.

Ninna Rysholt Poulsen

Presset på akutmodtagelserne medfører et øget fokus på et højt patientflow, hvor patienter sendes hurtigt videre inden for sundhedsvæsenet eller til eget hjem. Et Ph.d.-projekt skal nu undersøge, om PRO-data kan forbedre forløbet i akutmodtagelsen.

Ph.d.-projektet udføres af sygeplejerske og Ph.d.-studerende, Ninna Rysholt Poulsen. Formålet er at udvikle og validere et PRO-spørgeskema til akutte patienter for at understøtte udredning og behandling i akutmodtagelsen i Region Nordjylland.

En risiko ved de accelererede patientforløb er nemlig, at vigtige symptomer og informationer til at underbygge patientens diagnose ikke opfanges, og at patientens egne præferencer og prioriteringer ikke bliver set og hørt.

Ved hjælp af et spørgeskema indsamles PRO-data systematisk i form af oplysninger om patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

- Forhåbningen er, at vi gennem dette PRO-spørgeskema kan identificere oversete problemer og dermed understøtte udredningen og behandlingen af patienterne, forbedre kommunikationen og øge patienttilfredsheden," siger Ninna Rysholt Poulsen

Patienterne udfylder spørgeskemaet i ventetiden

Patienterne får ved ankomst til akutmodtagelsen og efter triagering ved en sygeplejerske udleveret en iPad med PRO-spørgeskemaet. I spørgeskemaet svarer de på spørgsmål om deres helbredstilstand og symptomer og får dermed fra behandlingens start mulighed for at sætte deres helbred og præferencer i centrum. 

Patienterne udnytter den ventetid, der oftest opstår i akutmodtagelsen, til at udfylde oplysninger, som læger og sygeplejersker ellers skulle have indhentet. Forhåbningen er, at en målrettet behandling fra starten af forløbet kan spare tid for både patienter og sundhedsprofessionelle.

Oplysninger direkte i EPJ

Oplysninger fra spørgeskemaet kommer direkte ind i EPJ, hvor de danner baggrund for den efterfølgende samtale med sygeplejerske og læge. Samtalen bliver dermed målrettet patientens behov og ønsker, samtidig med at de sundhedsprofessionelle får de oplysninger, der er vigtige i udrednings- og behandlingsforløbet.

Om projektet

Projektet er opstartet i september 2020 og forløber som et ph.d.-projekt over de næste 4 år. Projektet er forankret i 'Center for Klinisk forskning' og 'Akutafdelingen', Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring.

Vejledere på projektet er Peter Leutscher, professor ved Center for Klinisk forskning, Mona Kyndi Pedersen, ph.d., cand.cur., cand. pæd., RN, Liv Schougaard, ph.d., cand.scient.san, RN og Morten Breinholt Søvsø, ph.d., MD. Foruden vejledergruppen er der etableret en styregruppe. Styregruppen består af; de afsnitsledende læger og sygeplejersker fra akutafdelingen i Hjørring og Aalborg, samt professor Erika Frischnecht Christensen, Center for Præhospital og Akutforskning og professor Niels Henrik Ingvar Hjøllund, Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

Projektet har fået støtte fra Region Nordjyllands Innovationspulje, Niels Jensens legat, Marie Jensen og Jensine Heiberg legat og Region Nordjyllands Forskningsfond.