Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenhed Midt Viborg er sammen med AmbuFlex gået i gang med at udvikle et spørgeskema til patienter med atrieflimren

Ny løsning på vej til patienter med atrieflimren

Målet er at gøre behandlingen bedre og mere målrettet. Ifølge Hjerteforeningen lider over 144.000 danskere af atrieflimren, der for mange opleves som en kraftig hjertebanken. Det er ikke nødvendigvis livsfarligt, men for den enkelte kan det være meget ubehageligt, og der følger oftest angst og utryghed med.

Nu er Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenhed Midt Viborg sammen med AmbuFlex i Region Midtjylland gået i gang med at udvikle et nyt spørgeskema. Oplysningerne fra spørgeskemaerne vil give afdelingen et bedre overblik over, hvordan patienterne selv oplever deres symptomer og helbredstilstand. Samtidig vil patienterne opleve, at samtalerne i klinikken er målrettet lige netop deres situation.

Lidelsen gør patienterne utrygge

Hjørnestenen i den medicinske behandling for atrieflimren er blodfortyndende medicin, da der er risiko for blodprop i hjernen. Den største gene for patienterne er dog følelsen af utryghed og ubehag, når de oplever atrieflimren i form af hjertebanken.

- Populært sagt sidder 20 procent af problemet i hjertet, mens 80 procent sidder i hovedet. Derfor består en stor del af vores behandling i at tale med patienterne om deres oplevelser. Vi forsikrer dem om, at de sagtens kan leve et normalt liv med blandt andet rejser og sociale arrangementer, når blot de tager deres blodfortyndende medicin, siger Andi Eie Albertsen, der er overlæge på Afdelingen for Hjertesygdomme på Hospitalsenhed Midt Viborg.

Mere målrettede konsultationer

Afdelingen har før brugt et spørgeskema på papir, men nu er arbejdet gået i gang med at udvikle en digital løsning, der giver afdelingen et langt bedre overblik over patientens tilstand.

- Jo mere vi ved om patientens tilstand, når han eller hun kommer i klinikken, jo bedre kan vi målrette vores konsultation og hjælpe patienterne. Vores mål er altid, at patienterne kan leve så normalt et liv som muligt, og her er målrettede samtaler med læge og sygeplejerske vigtige. Med den nye løsning får patienterne mulighed for at forberede sig til konsultationen hjemmefra, og vi ved, at det giver bedre samtaler til gavn for både patienter og pårørende, fortæller Andi Eie Albertsen.

Løsningen bliver lige nu udviklet i Viborg. De øvrige hjerteafdelinger i Region Midtjylland får også mulighed for at deltage i udviklingen og bruge spørgeskemaerne til deres patienter.