AmbuFlex og AUH udvikler PRO-løsning til senfølger efter COVID-19

AmbuFlex er i fuld gang med at udvikle en PRO-løsning til patienter med senfølger efter COVID-19. Løsningen bliver udviklet i samarbejde med Senfølgeklinikken på AUH, og de første patienter kan tilmeldes midt i oktober.

Løsningen digitaliserer et eksisterende spørgeskema, der bliver brugt i forbindelse med undersøgelse i klinikken og vil styrke samarbejdet mellem patient og kliniker. Svarerne er visualiseret og understøtter, hvad der er fokus på i samtalen og de beslutninger, der skal tages i forbindelse med udredning og behandling.

Det eksisterende spørgeskema indeholder blandt andet spørgsmål om hovedpine, koncentrationsbesvær, lugte-og smagssans, åndenød, muskelsmerter og træthed. Derudover bliver patienterne også stillet en række spørgsmål, der skal give svar på, hvordan senfølgerne påvirker deres job/uddannelse og tilværelse i det hele taget.

I Senfølgeklinikken udredes patienter med komplicerede og langvarige problemer efter COVID-19 i samarbejde med andre specialer på AUH. 

Hospitalsenheden Vest er holdt orienteret undervejs og vil få mulighed for at bruge løsningen, når den er afprøvet på AUH.