Hvad gør man, når patienter pludselig skal blive hjemme, og konsultationer skal klares over telefonen?

På Infektionsklinikken, Aarhus Universitetshospital fik de på kun 14 dage udviklet en løsning, så de trygt kunne sende patienter hjem og samtidig følge deres behandling tæt med hjemmemålinger og spørgeskemasvar.

Da Covid-19 i foråret skyllede ind over landet, efterlod det Infektionsklinikken på Aarhus Universitetshospital med et nyt behov for at følge patienterne på afstand.

Her fortæller Lotte Rodkjær, seniorforsker på afdelingen, hvordan de fik lynudviklet en løsning, der gjorde det muligt at følge patienterne uden fysisk fremmøde.

- Vores patienter har cystisk fibrose, en kronisk lungesygdom, og er derfor særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med Covid-19. Typisk kommer de ind på hospitalet til kontrol hver 4-6 uge, men i foråret var vi nødt til at finde en løsning, som sikrede patienterne optimal behandling med mindst mulig fysisk fremmøde.'

80 patienter fik tilbudt det nye forløb

- Vi besluttede at kombinere en PRO-løsning, hvor patienterne besvarer et spørgeskema hjemmefra, med hjemmemålinger af patienternes lungefunktion.
I udviklingen af spørgeskemaet var vores primære fokus at afdække, hvilke oplysninger lægerne skulle have for at sikre en optimal behandling. Normalt ville vi også inddrage patienterne i udviklingen for at sikre, at spørgeskemaet dækker flere områder. Men det var ikke muligt, som situationen var i foråret.
Derfor udviklede vi et skema med de mest nødvendige spørgsmål og indkøbte lungefunktionsapparater, som patienterne fik sammen med en hurtig introduktion til måleudstyret.

- Vi tilmeldte omkring 80 patienter til løsningen på baggrund af en klinisk vurdering, og derefter fik de både mundtlig og skriftlig information om det nye forløb,' fortæller Lotte Rodkjær.

Spørgeskemaet blev udviklet i samarbejde med læger og sygeplejersker på Infektionsklinikken og AmbuFlex.

Godt forberedt til telefonkonsultationer

Patienternes hjemmemålinger og spørgeskemabesvarelser gav afdelingen et godt afsæt for telefonkonsultationerne, fortæller Lotte Rodkjær.

- Patienterne skal indrapportere rigtig mange ting, og når de har udfyldt informationerne på forhånd, kan vi i stedet tale om det, der er vigtigt lige nu og her. Der var selvfølgelig nogle patienter, som vi stadig skulle se – men konsultationerne blev så vidt muligt afholdt via telefon, og mange patienter er nu glade for at have den mulighed.
Cystisk fibrose er en sygdom, som går lidt op og ned, og i perioder, hvor det går godt, vil nogle patienter gerne undgå hospitalsbesøg. Løsningen giver også mulighed for nogle mere fleksible forløb. Vi har patienter, der bor 200 km væk, så det sparer dem for transport og fra at skule tage fri fra skole eller arbejde.'

Hurtig proces giver energi og behov for justeringer

Det gik hurtigt, da den nye løsning blev udviklet og taget i brug i foråret, hvilket afdelingen oplevede som givtigt.

- Det giver mere energi at komme ud over stepperne på kort tid frem for en proces, der varer flere måneder, hvor man risikerer at miste gejsten,' konstaterer Lotte Rodkjær.

Afdelingen har brugt spørgeskemaet og hjemmemålingerne siden april, og spørgeskemaet skal nu revideres. Her skal interviews med patienter og personalet give input til, hvilke ændringer der er brug for.
Normalt hjælper AmbuFlex med at evaluere en PRO-løsning, men i Infektionsklinikken har Lotte selv foretaget interviews.

- Vi har netop afsluttet en undersøgelse. Den skal give os mere viden om, hvordan patienterne oplevede pludseligt at overgå til den her løsning, og hvordan det var at udfylde skemaet og selvmonitorere derhjemme. Derudover skal vi revidere spørgeskemaet og optimere vores patientinformation.'
 
På afdelingen er lægerne og sygeplejerskerne glade for at kunne tilbyde en mere fleksibel kontakt til hospitalet, så løsningen bliver i afdelingen - uanset om der er Covid-19 eller ej, slutter Lotte Rodkjær.

Sådan fungerer løsningen

  1. En kliniker vurderer, om patienten er egnet.
  2. Patienten modtager et e-Boks brev fra afdelingen med information om at besvare spørgeskemaet samt foretage hjemmemålinger af lungefunktion inden samtalen.
  3. Patienten besvarer spørgeskemaet 2-3 hverdage før næste samtale.
  4. Sygeplejerske drøfter svar med læge forud for telefonkonsultation.
  5. Der aftales plan om videre forløb, samt om det er læge eller sygeplejerske, der tager kontakt til patienten.
  6. Alle patienter ringes op og orienteres om status på svar

Læs mere om PRO-løsningen til cystisk fibrose her. 

Fakta

  • Patienter med cystisk fibrose har øget risiko for infektioner. PRO-løsningen og hjemmemålingerne kan hjælpe med at minimere smitterisikoen ved at sikre, at patienterne kun kommer ind på hospitalet, hvis de har behov for det.

  • I en PRO-løsning besvarer patienten hjemmefra et sygdomsspecifikt spørgeskema med spørgsmål om helbred, symptombelastning og trivsel. Sundhedsprofessionelle inddrager systematisk patientens svar i behandlings- eller opfølgningsforløbet.

  • I en lynudviklet PRO-løsning er udviklings- og implementeringsprocessen forkortet væsentligt. Det betyder bl.a., at patientinvolveringen er reduceret. Af samme grund skal alle lynløsninger evalueres og revideres på et senere tidspunkt.