Ny forskning på Steno Diabetes Center Aarhus viser, at det giver bedre mental trivsel for mennesker med type1 diabetes, hvis de jævnligt besvarer et spørgeskema

AmbuFlex-spørgeskema giver diabetespatienter bedre mental trivsel

Lektor og klinisk sygeplejespecialist Annesofie Lunde Jensen

Det er en rigtig god idé at sende spørgeskemaer til type 1 diabetespatienter og spørge dem om, hvordan de egentlig har det. Det forbedrer deres mentale trivsel, viser et forskningsprojekt fra Steno Diabetes Center Aarhus.

Lektor og klinisk sygeplejespecialist hos Steno, Annesofie Lunde Jensen har ledet forskningsprojektet. Hun er ikke i tvivl om, at det giver værdi for patienterne med et spørgeskemaer, som patienterne typisk besvarer tre gange om året. De bliver blandt andet spurgt om, hvordan de har det, hvordan de vurderer deres helbred og hvilke symptomer de har på diabetes.

Den mentale trivsel bliver bedre

I alt 344 velregulerede patienter har deltaget i det randomiserede kliniske forsøg og interviewundersøgelsen. Heraf har 177 været til de vanligt planlagte møder i klinikken, mens de 177 har svaret på en række spørgsmål. De 177, der har besvaret spørgeskemaet, har dernæst kunne tage stilling til, om de ønskede en konsultation i klinikken, eller om de hellere ville ringes op eller helt undlade konsultationen, fordi de ikke havde behov for det.

- Vi kan se, at de brugerstyrede behandlingsforløb, hvor spørgeskemaer er en del af forløbet, ikke forringer kvaliteten af behandlingen i forhold til patienternes blodsukker, blodtryk og kolesterol. Derimod kunne vi se, at når vi involverer patienterne blandt andet ved at bede dem svare på en række spørgsmål, så bliver deres mentale trivsel forbedret. Ved hjælp af spørgsmålene kommer de til at reflektere over deres tilstand og finder ud af, at de i mange tilfælde har det godt, fordi der er styr på deres diabetes, fortæller Annesofie Lunde Jensen.

Patienterne har været konsulenter

Patienterne er undervejs i forsøget blevet brugt som konsulenter i arbejdet med at tilrette spørgeskemaerne. Målet har været at tilbyde et meget mere fleksibelt forløb på patientens præmisser. Annesofie Lunde Jensen har især bidt mærke i en kommentar fra en af patienterne:

- Hun sagde, at førhen var hun vant til at komme ind i ambulatoriet og få at vide, hvordan hun havde det. Nu var det hende, der kom og fortalte, hvordan hun havde det. Det var blevet tydeligt for hende, når hun skulle forholde sig til spørgsmålene i spørgeskemaet. Det oplevede både hun og de øvrige patienter som en stor fordel, fordi samtalerne blev mere fokuserede på den enkelte patient, siger Annesofie Lunde Jensen.

Alle patienter i forsøget skulle som vanligt til en årssamtale på Steno Diabetes Center. Det er samtalerne indimellem, som patienterne i forsøget har haft mulighed for at vælge fra, hvis patienternes ikke ønskede det og de havde det godt. 

- Vi kan se, at færre patienter er blevet væk fra deres planlagte besøg, når de svarer på spørgeskemaet. Det er jo også en stor fordel for klinikken, for så kan vi bruge vores ressourcer på de patienter, som har behov for det, mener Annesofie Lunde Jensen.

Læs forskningsartiklen her

Lyt til podcast om forskningsprojektet