Ph.d. studerende Birgith Engelst Grove har publiceret en interviewundersøgelse, der afklarer hvilke muligheder og barrierer, patienterne ser i at bruge PRO

Hvad synes patienterne om PRO? Det ved vores Ph.d. studerende Birgith Engelst Grove mere om. Birgith har netop publiceret en interviewundersøgelse, der skal afklare hvilke muligheder og barrierer, patienterne ser i at bruge patientrapporterede oplysninger i den ambulante opfølgning.

Og hvad viste undersøgelsen så?

  • For nogle patienter giver PRO-baseret opfølgning forbedret kommunikation med lægen med større mulighed for at styre samtalen.
  • PRO-baseret opfølgning kan give patienterne øget kendskab til de symptomer, der følger med sygdommen.
  • Mange patienter værdsætter den frihed, det giver, at de ikke skal ind på hospitalet til hver kontrol, men i stedet bliver 'holdt øje med' derhjemme.
  • PRO-baseret opfølgning som metode til at styrke patientinddragelsen kan hæmmes af oplevelsen af at være afvist og ladt alene uden støtte, hvis klinikken ikke reagerer på patientens svar.

Interviewundersøgelsen er en del af lodtrækningsforsøget PROKID, der undersøger brugen af PRO i den ambulante opfølgning for patienter med kronisk nyresygdom.

I Region Midtjylland deltager tre nyremedicinske klinikker fra hhv. Regionshospitalet Gødstrup, Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital i projektet.

Artiklen er publiceret i PLOS ONE. Læs artiklen i sin fulde længde her.