Digitale sundhedstilbud er kommet for at blive, og PRO er ét af dem. Men vi ved, at kun nogle patienter deltager i PRO-forløb, og ofte de ressourcestærke.

Projektet forventes afsluttet i 2026, og målet er at udvikle og evaluere en ny PRO-løsning tilpasset ældre kræftpatienters digitale kompetencer og individuelle behov.
Et nyt forskningsprojekt med fokus på ældre kræftpatienter skal nu kortlægge barrierer og afklare, hvordan vi kan udvikle inkluderende PRO-løsninger.

15.05.2024

På Kræftafdelingen i Gødstrup har de i flere år anvendt patientrapporterede oplysninger (PRO) i behandlingen af kræftpatienter, og i 2020 tog de en ny PRO-løsning i brug, der er særligt målrettet patienter over 65 år.

Inden de ældre kræftpatienter møder på afdelingen første gang, bliver de bedt om at besvare et digitalt spørgeskema hjemmefra. Lægerne bruger herefter svarene til at få et indblik i patientens helbredstilstand, så de kan tilbyde den mest effektive og skånsomme behandling.

Men afdelingen har erfaret, at en tredjedel af patienterne møder op uden at have besvaret spørgeskemaet.

Viden skal bane vejen for en inkluderende løsning

Forskning viser, at det primært er ressourcestærke patienter, der besvarer spørgeskemaer i deres behandlingsforløb. Samtidig tyder det på, at særligt de sårbare patientgrupper kan opnå positive gevinster herved. Derfor er det vigtigt at udforske, hvilke udfordringer patienterne oplever, og hvordan vi kan udvikle løsninger, der tager hensyn til individuelle behov.

Dette skal et nyt forskningsprojekt ledet af Liv Schougaard undersøge de næste tre år.

- Digitale sundhedstilbud skal ikke være forbeholdt de ressourcestærke - potentialet er langt større. Men i dag ved vi ikke nok om, hvad der forhindrer specifikt ældre patienter i at besvare PRO-spørgeskemaer. Derfor glæder vi os over, at vi nu får mulighed for at undersøge det nærmere, siger Liv Schougaard.

Formålet med projektet er at undersøge sammenhængen mellem sociodemografiske og sygdomsrelaterede faktorer og manglende spørgeskemabesvarelse. Samtidig skal forskerteamet undersøge, hvilke udfordringer de patienter, der ikke besvarer spørgeskemaet, oplever. Derfor spiller brugerinvolvering også en vigtig rolle i projektet, og undervejs får forskerteamet hjælp fra både patienter, pårørende, Ældresagen og relevante klinikere.

Erfaringerne kan gavne andre patientgrupper

Projektet forventes afsluttet i 2026, og målet er at udvikle og evaluere en ny PRO-løsning tilpasset ældre kræftpatienters digitale kompetencer og individuelle behov. Men der er også håb om, at resultaterne kan hjælpe andre patientgrupper.

- Projektet vil bidrage med vigtig viden om, hvordan vil kan hjælpe ældre kræftpatienter med at besvare digitale spørgeskemaer. Men vi forventer også, at resultaterne kan generaliseres til ældre patienter med kroniske sygdomme, der udfylder digitale spørgeskemaer under deres forløb i sundhedsvæsenet, slutter Liv Schougaard.

Fakta

Projektet er en del af forskningsprogrammet 'Behovsstyret sundhed og digitale løsninger', der løber fra 2024-2026.

Forskningsprogrammet ledes af Professor Annette De Thurah fra Led- og Bindevævssygdomme, Aarhus Universitetshospital, og er inddelt i syv arbejdspakker, der bl.a. fokuserer på at undersøge effekterne af PRO og de sundhedsprofessionelles rolle i implementeringen samt anvendelsen i klinisk praksis.

De syv arbejdspakker er:

  • Anvendelse af digital PRO til ældre kræftpatienter
  • Anvendelse af digital PRO til patienter med polymyalgi
  • Digital understøttelse til patienter med bipolar lidelse
  • PRO og digitale værktøjer: involvering, læring og selvforvaltning i sundhedsvæsenet
  • Sundhedsøkonomisk analyse af digitalt tilbud til kronisk nyresyge
  • Digitalt forløb for patienter inflammatorisk tarmsygdom
  • Klinikeres oplevelse af kompetence, faglig identitet og afstand i digitale patientforløb

Vil du vide mere?

Kontakt forsker og kompetencemedarbejder

Liv Schougaard, RN, MHSc, PhD

Mobil: 2399 1081

E-mail: livschou@rm.dk