I fortegnelsen finder du i kortfattet form oplysninger om klinisk biokemiske analyser, f.eks. vedrørende prøvetagning, forsendelse, analysering og tolkning.