Velkommen til Hospitalsapoteket!

Her hjælper vi patienter og samarbejdspartnere i Danmarks sundhedsvæsen. 

Vi udvikler os løbende, så vi kan være med til at skabe et nært og bæredygtigt sundhedsvæsen bl.a. med medicin til hjemmebehandling og mindre medicinspild.

I hverdagen har vi et fast fokus på vores arbejdsmiljø, for det er vigtigt, at vi alle sammen trives.

Hospitalsapoteker Susie Vand

susivand@rm.dk

Tlf. 29 62 78 95

Organisering og fakta

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Vision og strategi 2021-2024

Vores vision er at blive den foretrukne lægemiddelspecialist for vores samarbejdspartnere. Det arbejder vi på i 2021-2024 inden for tre strategiske fokusområder:

  • Vi træder frem og blander os proaktivt, fordi vores kompetencer kan skabe værdi både internt i apoteket og eksternt ift. patienter og samarbejdspartnere
  • Vi udvikler fælles løsninger i dialog og samskabelse med patienter, samarbejdspartnere og kolleger, så vi sikrer rationelle arbejdsgange og synergi i brugen af ressourcer.
  • Vi bruger vores faglighed, så vi sikrer, at kvaliteten er til gavn for patienten. Kvalitetsarbejde, der ikke giver mening, er ikke kvalitet.

 

Kontakt Hospitalsapoteket

Mailadresse   

Hospitalsapoteket@rm.dk (Denne mailadresse må ikke bruges til spørgsmål vedr. bestilling og udlevering af medicin til patienter)

Adresse

Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Universitetsbyen 25
8000 Aarhus C.

Patient: Vederlagsfri medicin (medicin uden betaling)

Spørgsmål ang. recept, behandling eller medicin

Kontakt din hospitalsafdeling.

Spørgsmål ang. bestilling, levering og afhentning

Find information på www.medicin.rm.dk