Se mødeplan og mødereferater for Lægemiddelkomitéen.

Mødeplan 2023:

  • 20. marts 2023 (aflyst) 
  • 22. juni 2023
  • 9. oktober 2023 (aflyst)
  • 18. december 2023

Mødeplan 2024:

  • 21. marts 2024
  • 20. juni 2024
  • 23. september 2024
  • 19. december 2024

Punkter til Den Regionale Lægemiddelkomités dagsorden skal sendes skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse.

Punkter sendes til: anndjo@rm.dk

Ved behov for referater, der er ældre end 2 år kontakt da: anndjo@rm.dk

Tidligere møder

2023

2022

2021

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt på komitéens næste dagsorden kan du skrive til:  Denregionale.Laegemiddelkomite@rm.dk

eller kontakte sekretariatet på mail: anndjo@rm.dk


Punkter til Den Regionale Lægemiddelkomités dagsorden skal sendes skriftligt senest 14 dage før mødets afholdelse.