Region Midtjylland modtog ingen tilbud ved annonceringens udløb d. 9. januar 2023.

Frem til 31. december 2023 er det fortsat muligt at købe lægekapaciteten efter aftale med regionen om bl.a. opstartstidspunkt. 

Kontakt lægedækningsteamet for nærmere information. 

 

______

 

 

Region Midtjylland annoncerer ét nyt ydernummer med opstart senest 1. juni 2023, eller med mulighed for tilpasning til dine ønsker efter den ordinære frist

 

Indledning

Hvis du er praktiserende læge, har du nu muligheden for at starte en ny lægepraksis i lægedækningsområde Hinnerup, eller udvide din eksisterende praksis med plads til en ekstra læge, da Region Midtjylland udvider kapaciteten af praktiserende læger området som følge af befolkningstilvækst.

 

Ydernummeret

Ydernummeret skal drives i Region Midtjylland indenfor lægedækningsområde Hinnerup (postnr. 8380, 8382). Der følger ikke patienter med ydernummeret. Antallet af patienter, der tilmelder sig praksis, og hastigheden heraf, kan derfor ikke garanteres, da dette bl.a. afhænger af, hvor mange andre praksis, der er åbne for tilgang.

 

Afgivelse af tilbud

Der afgives tilbud ved at udfylde og returnere bilag 1 (ansøgningsskema) i underskrevet stand.

Fristen for at afgive tilbud er 9. januar 2023, 11:59

Det udfyldte og underskrevne bilag 1, samt påkrævede bilag (f.eks. fuldmagt) sendes fra  digital post. Anvend ét af de to nedenstående links:

Privatperson - Sikker mail til lægedækningsteamet

Virksomhed – Sikker mail til lægedækningsteamet

 

Vejledning:

Tryk på et af ovenstående links og log ind med NemID.

Udfyld myndighed (modtager): Region Midtjylland

Udfyld kategori (modtager): Koncernøkonomi Lægedækning 

Skriv din besked og husk at vedhæftede obligatoriske bilag (filer)

 

Samtaler

Personlige samtaler med tilbudsgivere vil blive gennemført efter behov. Tilbudsgivere vil modtage særskilt invitation hertil efter afgivelse af tilbud.

 

Evaluering

Region Midtjylland benytter en kvalitativ annonceringsmodel ved salg af ydernumre til praktiserende læger, hvor der lægges særlig vægt på, at ansøger kan sikre langvarig kontinuitet i lægebemandingen. Fx i forhold til, hvilken læge, der skal arbejde i den annoncerede lægekapacitet.

 

Betingelser

Ydernummeret skal drives på almindelige overenskomstmæssige vilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst om almen praksis, samt i henhold til gældende vagtinstruks i Region Midtjylland.

Bud kan alene afgives af læger med ret til at påtage sig almen praksis i henhold til Sundhedsloven og Overenskomst om almen praksis, samt kan fremvise en tilfredsstillende børneattest.

Ved afgivelse af det vindende tilbud, forpligter tilbudsgiver sig til at starte praksis op senest pr. 1. juni 2023.

Senest 15. april 2023 skal vindende tilbudsgiver have indsendt oplysninger om praksisadresse, tlf. nr. og læger til Praktiserende Lægers Organisation.

Hvis Region Midtjylland ikke har modtaget et relevant tilbud inden for fristen, vil en tilbudsgiver frem til 31. december 2023 fortsat kunne købe lægekapaciteten efter forhandling med regionen. Opstartstidspunktet for praksis vil indgå i forhandlingerne.

Region Midtjylland forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.