Strategisk udvikling af det telemedicinske område

Region Midtjylland etablerede i 2012 Center for Telemedicin som en del af den strategiske udvikling af det telemedicinske område. Centeret skal være med til at sikre, at de bedste løsninger bliver udbredt med succes og at telemedicin giver høj værdi for både borgere, sundhedspersoner og samfund. Centeret skal også gøre det lettere for sundhedspersoner at komme godt i gang med telemedicin.

 

Center for telemedicins seks indsatsområder

Vi arbejder med seks overordnede strategiske indsatsområder:

  1. Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland  
  2. Brugerne i centrum
  3. Udbrede telemedicin
  4. Bygge bro på tværs
  5. Forebygge forværring af sygdom
  6. Telemedicin i drift

Læs mere i Center for Telemedicins strategi.