Begrebet optageområde anvendes til at beskrive det geografiske område, som et hospitals patienter hovedsageligt forventes at komme fra. Optageområderne for planlagt behandling er specialespecifikke optageområder, idet specialesammensætningen varierer på tværs af hospitalerne.

Optageområdernes anvendelse skal ses i lyset af det frie sygehusvalg, og optageområderne er således til enhver tid vejledende.

Beskrivelsen af de vejledende optageområder er relevant i bl.a. følgende sammenhænge:

  • Henvisning fra almen praksis
  • Samarbejde med kommunerne og almen praksis
  • Befordringsadministration
  • Kapacitetsplanlægning og fordeling af ansvar for udenregional aktivitet

På nedenstående link findes en oversigt over optageområderne i Region Midtjylland:

Vejledende optageområder for hospitalsbehandling i Region Midtjylland.