Sundhedsplanlægning, 1. kontor arbejder bl.a. med udarbejdelse af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis i regionen. Sundhedsaftalen fastlægger en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler,  kommuner og almen praksis. 

www.sundhedsaftalen.rm.dk kan du læse mere.

Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP)

Læs om DÆMP her

Kronisk sygdom og forløbsprogrammer

Læs om indsatser i forbindelse med kronisk sygdom og de forløbsprogrammer, der er indgået.

Ungementorerne

Ungementorerne samarbejder med hjerneskadekoordinatoren og øvrige relevante fagprofessionelle i den unges forløb.