Der er frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at man som patient frit kan vælge mellem alle offentlige hospitaler og afdelinger i hele landet samt nogle enkelte private specialsygehuse.

Læs mere om frit og udvidet frit sygehusvalg på
www.sundhed.dk eller Patientkontorets hjemmeside.