I regi af HOPE har der siden 1981 hvert år været afholdt et udvekslingsprogram.

Udvekslingsprogrammet henvender sig bredt til ansatte på sygehuse og i sygehusforvaltninger med ledelseskompetence inden for det administrative og/eller kliniske område. 

Udvekslingsprogrammet giver gode muligheder for at opnå inspiration og kendskab til andre landes sundhedsvæsener, herunder organisation, finansiering, kvalitetssikring, ressourceanvendelse m.v. 

Udvekslingsprogrammet koordineres af nationalkoordinatoren i samarbejde med koordinatorer på værtshospitalerne. Perioden for HOPEs National koordinator varetages af Region Midt fra 2023-2028. 

Læs mere:

Danmarks engagement i HOPE
HOPE's officielle hjemmeside
Danske Regioners hjemmeside

Formål

Årets tema vil være indarbejdet på forskellig vis i programmet.

Udvekslingsprogrammet har i høj grad fokus på det praktiske frem for et mere akademisk fokus. Udvekslingen inkludere også dage med fokus på deltagernes særlige interesser. HOPE er IKKE et klinisk træningsprogram. 

Tidligere HOPE-deltagere siger...

Nedenstående er videointerviews med tre af HOPE-deltagerne fra Danmark 2016. De fortæller kort hvad de har oplevet, og giver et par gode råd med på vejen.

De har besøgt henholdsvis Estland, Irland og Portugal.

Se siden Archive for flere videoer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Lise Elsberg

HOPE Nationalkoordinator
Oversygeplejerske Lise Elsberg

+45 7842 0582
hope@rm.dk

Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15
DK-8930 Randers NØ