European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) udvikler og distribuerer information om organisering af medlemsstaternes sundhedsvæsen. Desuden iværksætter og indgår HOPE i en række projekter på sundhedsområdet 

HOPE udøver derudover lobbyvirksomhed over for de europæiske institutioner i relation til sundhedspolitiske emner på vegne af deres medlemmer. 

Danske Regioner er medlem af HOPE, som via organisationens ekspertise og brede medlemskab har opnået en væsentlig position på europæisk niveau og indgår i flere af EU-Kommissionens arbejdsgrupper. 

Arbejdet i HOPE giver mulighed for bredt at følge alle overordnede initiativer i EU af interesse for regionerne. Igen er videreformidling af information om initiativer af stor betydning for muligheden for at holde regionerne orienteret om, hvad der er i vente på EU-plan og dermed indgå i en tidlig interessevaretagelse. Samtidig giver HOPE et enestående netværk af kontakter over hele Europa, som regionerne kan trække på. 

Hvad er HOPE?

The European Hospital and Healthcare Federation er forening for interesseorganisationerne for hospitalerne i de enkelte europæiske lande. Foreningen blev stiftet i 1966 og har siden 1995 været en non-profit organisation. foreningens akronym er HOPE (Hospitals for EurOPE).

Et af hovedformålene i HOPE er, at understøtte udveksling af viden og erfaring indenfor den Europæiske Union og at give muligheden for at udvikling af viden og erfaringsudveksling for hospitaler og hospitalsansatte i en europæisk kontekst. 

For at understøtte dette, blev der i 1981 etableret et udvekslingsprogram for ansatte på hospitalerne. Oprindeligt var udvekslingsprogrammet for klinikere, men i dag er udvekslingsprogrammet åben for såvel klinikkere som administrativt ansatte. I nogle lande er der mulighed for at komme i udveksling i andre institutioner end hospitaler. Udvekslingsprogrammet sigter mod at fremme en bedre forståelse for funktionerne i sundhedsvæsnet og på hospitalerne indenfor EU og omkringliggende lande. Dette sker ved at facilitere samarbejde og udveksling af Best Practice.

Revideret 09-01-2023