I Region Midtjylland er det vores ambition og mål at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen på højt internationalt niveau til gavn for alle.

Dygtige og veluddannede speciallæger er til enhver tid en forudsætning herfor.

Her finder du Region Midtjyllands strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling af speciallæger

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Lægemiddelindustriforeningen (LiF) om fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i Region Midtjylland

Region Midtjylland og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har indgået en aftale, der sikrer åbenhed og klare rammer om regionens medarbejderes deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder. Aftalen trådte i kraft 1. september 2019 og skal ses i sammenhæng med "Regional retningslinje for virksomheders økonomiske støtte til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse". Den regionale retningslinje findes i E-doc.

Her finder du samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og LiF for samarbejdet om efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i Region Midtjylland.

Send invitationer til

Psykiatrien: psy.psykiatri@rm.dk