Ph.d. studerende Birgith Grove står bag lodtrækningsforsøget PROKID, der undersøger brugen af PRO i ambulant opfølgning for patienter med kronisk nyresygdom

Projektet bliver nu suppleret med kvalitative undersøgelser, der skal afdække, hvilke muligheder og barrierer patienter og læger ser for brugen af PRO i ambulant opfølgning.

Kvalitative undersøgelser giver ny viden til projektet

- Lodtrækningsforsøget giver os svar på, om brugen af PRO i den ambulante opfølgning har en effekt på behandlingskvaliteten, patienternes helbredsstatus og ressourceforbruget. Det forklarer imidlertid ikke, hvorfor indsatsen virker eller måske ikke virker. Derfor skal kvalitative undersøgelser give os viden omkring, hvilke muligheder og barrierer patienter og læger ser for brugen af PRO i ambulant opfølgning, fortæller Birgith Engelst Grove.

Fleksible opfølgningsforløb og bedre livskvalitet for patienter med kroniske sygdomme

- Forventningen til projektet er at afklare, hvordan man i fremtiden kan tilrettelægge ambulante opfølgningsforløb, der ikke kun sparer samfundet for sundhedsøkonomiske omkostninger men også bidrager til, at mennesker med kroniske sygdomme opnår bedre livskvalitet og sundhed, slutter Birgith Engelst Grove.

Fakta

  • I Region Midtjylland deltager tre nyremedicinske ambulatorier i lodtrækningsforsøget, der er en del af ph.d.-projektet "Anvendelse af patientens egne oplysninger (PRO) til ambulant opfølgning hos patienter med kronisk nedsat nyrefunktion".
  • De kvalitative undersøgelser starter januar 2021 og forventes at være færdige i slutningen af året.
  • Læs mere om Ph.d. projektet her
  • De kvalitative studier er støttet af Forskningsfond Hospitalsenheden Vest

Vil du vide mere?

Kontakt Birgith

Ph.d. og forsker

Mobil: 2890 4835

E-mail: bigcri@rm.dk