På Røntgen og Scanning, Regionshospitalet Randers udvikler vi en ny PRO-løsning til patienter i opfølgning efter kræft.

Ny PRO-løsning til kontrolscanninger på vej

Hvordan skal man beskrive patientens tilstand, når nyeste journaldata ligger et halvt år tilbage? Denne udfordring sidder radiologen i dag med, når der skal laves scannings-beskrivelser.
Nu skal en ny PRO-løsning give radiologen et dugfriskt indblik i patientens tilstand og øge kvaliteten af scanningsbeskrivelsen.

PRO-løsning skal hjælpe radiologen

På Røntgen og Scanning, Regionshospitalet Randers udvikler vi en ny PRO-løsning til patienter i opfølgning efter kræft. Patienterne scannes i dag rutinemæssigt med varierende intervaller på 1-6 måneder for at opspore tegn på recidiv. Men det er ikke unormalt, at der går et halvt år fra henvisning til scanning.
Derfor mangler radiologen ofte svar på, hvordan patienten har det på scanningstidspunktet. Det kan fx være, om patienten har oplevet ændring i sin tilstand, har tabt sig, har smerter, åndenød, træthed eller andre symptomer, der kan være tegn på ændring i sygdommen.

Detektivhatten på hylden

Thomas Abramovitz Bjerre, Cheflæge på Røntgen og Scanning
Thomas Abramovitz Bjerre, Cheflæge på Røntgen og Scanning

Cheflæge på Røntgen og Scanning, Thomas Abramovitz Bjerre glæder sig over, at man nu får adgang til flere oplysninger om patienterne. Det betyder, at radiologen i visse tilfælde kan undgå at bruge tid på detektivarbejde i journalen for at lede efter oplysninger, der kan forklare scanningsfund.

- Håbet er, at vi kan afsløre flere ting og tolke bedre på billederne. Hvis jeg fx får at vide, at en patient har været behandlet for lungebetændelse hos egen læge for 14 dage siden. Jamen så er det, jeg ser på billederne i lungerne, nok følgerne efter det. Men et tilbagefald af kræften ville også kunne se sådan ud,' fortæller Thomas Abramovitz Bjerre.

Derudover håber han også, at informationen fra patienterne kan hjælpe med at målrette radiologens opmærksomhed.

- Vi kan selvfølgelig gå ind i EPJ og læse, om patienten har været indlagt, har brækket noget, eller er kommet til skade. Men vi ved ikke, om patienten har tænkt: "Jamen jeg skal jo ind til kræftlægerne om 14 dage, så det, jeg pludselig mærker i højre side af maven, siger jeg bare, når jeg er dernede." Hvis røntgenlægerne har sådan en oplysning, når de beskriver billederne, vil man være ekstra opmærksom - og hvis man ikke får henledt sin opmærksomhed på lige præcis det hjørne af scanningen, kan man sidde med 2500 billeder og forsøge at finde nålen i høstakken,' slutter Thomas Abramovitz Bjerre.

Første møde i arbejdsgruppen bliver i november, hvorefter udviklingen går i gang. PRO-løsningen forventes at være klar til brug i 2023, og vil derefter også kunne anvendes på andre radiologiske afdelinger.

Læs mere om PRO-løsningen til kontrolscanninger.