Internationale studier viser, at anvendelse af PRO i klinisk praksis har en positiv effekt på bl.a. patienttilfredshed og kommunikation.

Effekterne af PRO for patienter og klinikere

Internationale studier viser, at anvendelse af PRO i klinisk praksis har en positiv effekt på bl.a. patienttilfredshed og kommunikation.

Bl.a. kan patientens spørgeskemasvar give et mere nøjagtigt billede af patienternes sygdomssituation og dermed skabe øget forståelse blandt klinikere. Derudover kan patientens svar medvirke til at prioritere og fokusere samtalen på de emner, patienten har rapporteret som værende vigtige

Her får du et kort overblik over de positive effekter, PRO kan medføre for patienter og klinikere og for den indbyrdes kommunikation.

Effekterne er alle underbygget af studier, som du kan gå i dybden med her.

Fordele for patienten

  • Bedre forberedelse forud for konsultationer, da spørgeskemaet kan fungere som en slags huskeliste.
  • Anvendelsen af PRO kan skabe en situation, hvor patienterne oplever at blive taget mere seriøst. Blandt andet bliver der stillet mere dybdegående spørgsmål.
  • Når patienterne udfylder spørgeskemaet, oplever de større selvrefleksion og forståelse af egen sygdom. Det kan forbedre patienternes self-management.

Fordele for klinikere

  • Patientens spørgeskemasvar giver et mere nøjagtigt billede af patienternes sygdomssituation og skaber dermed øget forståelse blandt klinikere.
  • PRO-data faciliteterer planlægning, vurdering, diagnosticering, behandling og monitorering for klinikerne.
  • Konsultationerne bliver dermed mere effektive og målrettet den enkelte patient.

Bedre kommunikation mellem patient og kliniker

Anvendelsen af PRO i klinisk praksis kan forbedre kommunikationen mellem patient og kliniker ved at:

  • skabe struktur og et fælles sprog
  • prioritere og fokusere samtalen på de emner, patienten har rapporteret som værende vigtige
  • åbne op for at tale om svære emner