En PRO-løsning består af flere dele

En PRO-løsning består af følgende dele:

  • et spørgeskema udviklet til et specifikt formål og en specifik målgruppe
  • en farvekode der understøtter formålet
  • arbejdsgange knyttet til PRO
  • et IT-system der indsamler og fremviser PRO-data

Patienten besvarer, oftest hjemmefra, et digitalt spørgeskema med sygdomsspecifikke spørgsmål. Personalet på hospitalet kan herefter se patientens svar, der også kaldes PRO-data, i journalsystemet.

Svarene kan fx anvendes at vurdere, om patienten har brug for en fysisk konsultation på hospitalet. Farvekoden guider personalet, idet den afspejler patientens svar og viser, om der er behov for at kontakte patienten.

En PRO-løsning medfører ofte, at personalet ændrer deres arbejdsgange omkring opfølgning af patienterne.