Få et overblik over regionens centrale forskningsfonde og -puljer, og se mulighederne for at søge økonomisk støtte til forskningsprojekter og -stillinger.

Regionale puljer og fonde

Forskningsstrategiske puljer

Region Midtjylland har to forskningsstrategiske puljer. Midler fra de to puljer fordeles ud fra et strategisk hensyn til, hvilke indsatsområder regionen ønsker eller har behov for at styrke. Prioritering af midler sker efter rådgivning fra regionens Forskningsforum og på baggrund af eventuelt indhentede forslag fra hospitaler og øvrige regionale enheder. Det er regionsrådet, der efter indstilling fra direktionen godkender udmøntningen af de strategiske puljemidler for budgetperioder på 3 år ad gangen. Man kan altså ikke søge om puljemidler.

Kontaktinformationer

Spørgsmål om forskningsrelaterede regionale fonde

Bente Bjerre

Seniorkonsulent
Strategisk Kvalitet

Bente.Bjerre@stab.rm.dk
Tlf.: +45 2169 4556