Hvad støtter vi?

  1. Tværsektorielle forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede
  2. Udarbejdelse af ph.d.-protokoller
  3. Hjælp til udformning af forskningsprojekt

I 2024 skal emnet for et forskningsprojekt eller en ph.d.-protokol falde inden for et eller flere af følgende områder:

  • Sammenhæng og tryghed
  • På borgerens præmisser
  • Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
  • Et sundhedsvæsen i balance

Folkesundhed i Midten ser også gerne ansøgninger med fokus på borgernes mistrivsel, mentale sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom.

Hvem kan søge?

Tværsektorielle forskningsprojekter

Støtten ydes fortrinsvis til forskningsprojekter, som gennemføres af seniorforskere (med eller uden tilknytning til et universitet).

Ansøgeren skal være en eller flere midtjyske kommuner, en klynge (jf. Sundhedsaftalen 2024-2027) eller en afdeling/institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland. Enkeltpersoner kan således ikke ansøge om denne type støtte fra Folkesundhed i Midten.

Ph.d.-protokoller

Der ydes støtte til lønudgifter til den person, der ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt. Ansøgeren skal være den person, som ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektet skal have udgangspunkt i en eller flere midtjyske kommuner, almen praksis i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

Hvornår kan man søge?

Der kan søges støtte fra den 10. april 2024 til midler, der kan anvendes fra 1. januar 2025. Ansøgningsrunden lukker tirsdag d. 3. september kl. 12.00.

Hvor meget kan man søge?

Folkesundhed i Midten har ca. 2,5 mio. kroner årligt til at medfinansiere forskning.

Tværsektorielle forskningsprojekter

Der ydes medfinansiering pr. projekt i størrelsesordenen 500.000 kroner. Der er uddeling en gang om året.

Ph.d.-protokoller

Der kan maksimalt ydes støtte med 100.000 kroner pr. ansøgning. Der er uddeling en gang om året.

Støtte til udformning af projektbeskrivelse

Der kan søges op til 10 konsulenttimer, maks. 15.000 kroner. Det er et løbende tilbud, der kan søges uafhængigt af det årlige opslag.

Hvad har vi støttet?

Her kan du se, hvem der har fået tildelt midler de seneste to år.

Hvem er vi?

Kontaktinformationer

Sekretariat

Bente Bjerre

Koncern Kvalitet

Tlf.: +45 2169 4556
Mail: folkesundhedimidten@rm.dk