I relation til forskning i Region Midtjylland kan du her læse mere om hvilke opmærksomhedspunkter, særlige krav m.m. du skal forholde dig til, når du dels indhenter personoplysninger til dit forskningsprojekt og dels videregiver, viderebehandler eller overlader personoplysninger fra dit forskningsprojekt.

Supplerende illustration