Her kan du læse mere om hvilke opmærksomhedspunkter og lovkrav, der gælder, når oplysninger fra dit forskningsprojekt ønskes anvendt til andre formål, der er placeret udenfor dit projekt. Det kan være til øvrige projekter internt i Region Midtjylland eller til eksterne projekter samt øvrig viderebearbejdning af personoplysningerne fra dit projekt.