Hvis den dataansvarlige for et forskningsprojekt "overlader" personoplysninger til en databehandler (anden myndighed, virksomhed eller privat forsker), skal der indgås en databehandleraftale, før databehandleren kan påbegynde behandlingen af personoplysninger. Hvis den dataansvarlige for et forskningsprojekt "videregiver" personoplysninger til en anden dataansvarlig, skal der ikke indgås en databehandleraftale.

I vurderingen af om der skal udarbejdes en databehandleraftale, er det således afgørende, om der databeskyttelsesretligt er tale om "overladelse" eller "videregivelse".

OBS! En databeskyttelsesretlig videregivelse, som beskrives i denne sammenhæng, er ikke lig med en sundhedsretlig videregivelse.

Revideret 18-03-2022