AmbuFlex er Region Midtjyllands Center for PRO og fællesregionalt kompetencecenter for de øvrige regioner.

AmbuFlex, Center for Patientrapporterede oplysninger har i mere end 10 år udviklet og implementeret PRO-løsninger landet over. I dag har vi omkring 70 PRO-løsninger i porteføljen. 

Vi hører hjemme på Regionshospitalet Gødstrup, og nedenfor kan du læse mere om, hvad de enkelte teams i AmbuFlex beskæftiger sig med. 

Det sundhedsfaglige team

Det sundhedsfaglige team udvikler og implementerer vores PRO-løsninger i tæt samarbejde med patienter og klinikere. 

Vi tester bl.a., at spørgsmålene er lette at forstå for patienterne, og at farvekoderne giver klinikerne de rette informationer. Når patienter og kliniker har anvendt PRO-løsningen et stykke tid og samlet erfaringer, evaluerer vi og tilpasser løsningen.

Se alle PRO-løsninger.

 

Forskerteamet

I forskerteamet forsker vi i anvendelsen af PRO-data i klinisk praksis.

Helt konkret forsker vi bl.a. i effekten af PRO, måleegenskaber ved spørgeskemaer samt patient- og klinikerperspektivet. Derudover deltager vi i internationale forskningsnetværk, der har PRO som fokus, bl.a. det internationale konsortium PROteus.

Læs om vores forskning.

 

IT-teamet

IT-teamet sikrer høj datasikkerhed og stabil drift af IT-platformen, der også går under navnet AmbuFlex systemet,  hvor vi indsamler og fremviser PRO-data.

Derudover arbejder vi kontinuerligt med at udvikle og forbedre IT-platformen. Altsammen for at gøre det lettere at anvende PRO - både for patienter og klinikere.

Organisationsdiagram

I organisationsdiagrammet herunder, kan du se, hvordan vi er organiseret.

Teknisk support

Til klinikere

Tlf. 7843 3577 hverdage fra kl. 8.00-15.00 eller

mail til ambuflex.support@rm.dk

Til patienter

Tlf. 7843 3567 hverdage fra kl. 8.00-15.00